Hoe kan ik een verzoek tot afwijking indienen? Wat als mijn vraag geweigerd wordt?

Als u een verzoek tot afwijking wil indienen om sneller een sociale woning te krijgen, contacteert u best de OVM’s waarbij u ingeschreven bent. Zij kunnen voor u een verzoek tot afwijking indienen, eventueel vergezeld van een sociaal rapport of een ander document dat uw situatie verklaart.

Als het verzoek tot afwijking niet aanvaard wordt en de voorrang dus geweigerd wordt, kan u als kandidaat-huurder geen beroep aantekenen.