Programma 101e%

Kunst – Stedenbouw - Participatie

Sinds 2002 staat het 101e% in voor de installatie van hedendaagse kunstwerken op sites van sociale woningen.

Hoe werkt het 101e%?

Via ontmoetingen met betrokkenen in een specifieke context komen originele kunstwerken tot stand. Het gaat dus niet om de aankoop van een kunstwerk, maar om een parcours dat bewoners samen met de OVM en de kunstenaar afleggen via ontmoetingen en dialoog. Deze projecten zijn steeds van hoge kwaliteit en werden al meermaals met prijzen bekroond.

Dit programma maakt het mogelijk om kunstwerken te maken en te plaatsen in wijken met sociale woningen. Door de ontmoeting aan te moedigen tussen een plaats, de bewoners, de huisvestingsmaatschappij en de kunstenaar ondersteunt de BGHM de kunst, een beter samenleven en de levenskwaliteit van iedereen.

Document(en):