Wanneer en hoe kan ik beroep aantekenen?

U kan als klagende partij beroep aantekenen bij de BGHM in volgende gevallen:

  • De OVM beschouwt uw klacht als onontvankelijk.
  • De OVM verklaart uw klacht als ongegrond.
  • Uw klacht werd gedeeltelijk aanvaard en u meent als klagende partij hiermee geen voldoening te krijgen.

Als u in beroep gaat, stuurt u dit met aangetekende brief op naar de BGHM (zie onderstaande gegevens) of brengt u dit op hetzelfde adres binnen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Onze gegevens:

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
t.a.v. de Directeur-generaal
Jourdanstraat 45-55
1060 Brussel

Zodra de OVM u op de hoogte brengt van haar beslissing, heeft u 30 dagen de tijd om beroep aan tekenen. De termijn van 30 dagen loopt vanaf de dag na de verzending door de OVM.

De BGHM neemt binnen de 60 dagen een beslissing en brengt de klagende partij ervan op de hoogte. Als we u binnen deze termijn niet op de hoogte brengen van de genomen beslissing wordt het beroep als gegrond beschouwd. Dat betekent dat u als klagende partij gelijk krijgt.