Herhuisvesting van de huurders van Papenvest

Renovatie
Sociale actie

Door de werkzaamheden op de Papenvestsite (313 woningen), waar de woongebouwen worden afgebroken en heropgebouwd, was de Brusselse Woning genoodzaakt oplossingen te zoeken om de situatie voor de sociale huurders zo comfortabel mogelijk te houden. Er werd een ambitieus herhuisvestingsplan uitgewerkt om de vijf torens van de site leeg te maken. 

Momenteel worden enkel de huurders uit twee torens van de Grootsermentstraat 4-6 en Papenvest 53-55 elders ondergebracht. 60 procent van de woningen is al leeg.  Sommige huurders uit de drie andere torens, die sociaal of technisch gezien in een noodsituatie verkeerden, werden al geherhuisvest in andere wooncomplexen van de Brusselse Woning. 

De andere huurders van deze drie torens zullen via een doorschuifoperatie verhuisd worden: hen zal worden voorgesteld om hun intrek te nemen in de twee gebouwen die op de site worden heropgebouwd.

Zoals voorgeschreven in de reglementering en volgens het beschikbare patrimonium wordt in het plan rekening gehouden met de behoeften van de bewoners wat het type woning betreft. Vele huurders hebben aangegeven dat ze graag in hun vertrouwde omgeving wilden blijven.

Een niet te onderschatten uitdaging bij een dergelijk project, is de communicatie. Er werden al verschillende infovergaderingen georganiseerd. Het volledige project werd toegelicht aan de huurders, die de mogelijkheid kregen om vragen te stellen. De Brusselse Woning wil graag openlijk communiceren en gaat problemen niet uit de weg.

Bovendien heeft de OVM een brochure over verhuizen uitgewerkt, met antwoorden op vragen die de huurders zich stellen en een voorstelling van de wijken om uit te kiezen voor de herhuisvesting. Speciaal voor de huurders van de site wordt het krantje «Rempart Gazette» uitgegeven. 

Huurders die dat wensen, krijgen begeleiding van de sociale dienst. Die geeft advies, voert huisbezoeken uit en tracht een vertrouwensrelatie op te bouwen met de bewoners.  

Een huurster die onlangs verhuisd is van de Papenvest naar het project het Rad in de Marollen, dat werd ingehuldigd in de lente van 2019, verklaarde in een interview voor de Rempart Gazette: "Ik heb het geluk gehad dat er mij een appartement in een nieuw gebouw werd aangeboden. Ik ben er blij mee. Verhuizen is niet makkelijk. Mijn appartement is zo mooi, net, modern. Dan is het beter om nieuwe dingen en moderne meubelen te kopen. Maar dat kost natuurlijk veel geld. We hebben wel hulp gekregen. Ongeveer € 700 en kartonnen dozen. Het is niet genoeg om alles te betalen, maar het helpt toch."

Project: