Wat moet ik doen als ik geschrapt wordt van de wachtlijsten van een sociale woning in Brussel?

Een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) moet u via een aangetekende brief op de hoogte brengen van de schrapping van uw kandidatuur. U kan dan bij dezelfde maatschappij een aanvraag indienen om uw schrapping ongedaan te maken. Als u het niet eens bent met de reden van de schrapping, kan u bij hen ook een klacht indienen (zie artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode).

Voor meer informatie over de klachtenprocedure, kunt u terecht in de rubriek Klachten op onze website